Pre vystavovateľov

Vážení vystavovatelia, milí obchodní partneri!

Ďakujeme za záujem o podujatie HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu. Na týchto stránkach vám predstavíme základné informácie o podujatí dôležité pre vystavovateľov a základný organizačný rámec podujatia.

Cieľové skupiny – pre koho je podujatie určené

Aktívnym ženám v produktívnom veku približne od 25 do 60 rokov a mužom, ktorí sa zaujímajú o vlastné zdravie – prevenciu chorôb i liečbu, krásu z vnútra i z vonku, šport, aktívne trávenie voľného času, zdravú stravu a zdravý životný štýl. Festival poteší aj vyznávačov prírodnej liečby, meditácií, jogy aj alternatívnej medicíny. HARMÓNIA Festival zdravého životného štýlu je zaujímavý aj pre ženy-matky. Je pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať, žiť plnohodnotne, v láske, spokojnosti, prosperite a zdraví.

Vystavovateľ

Na HARMÓNIA Festivale zdravého životného štýlu sa prezentujú spoločnosti, ktoré vo svojom produktovom portfóliu majú tovary a služby úzko späté so zdravím, prevenciou ochorení, krásou, zdravým životným štýlom, ale aj osobnostným a duchovným rozvojom. Spoločnosť alebo živnostník konajúci na vlastné meno a zodpovednosť, ktorý vyrába, ponúka tovar a/alebo služby akokoľvek späté so zdravím, krásou, osobnostným rozvojom a ktorý zaplatí registračný a vystavovateľský poplatok v stanovenom termíne a zašle všetky potrebné informácie do požadovaného dátumu. Takémuto vystavovateľovi bude riadne pridelené vystavovateľské miesto.

Štandardné vystavovateľské miesto: 1x stôl a 2x stolička. Rozmery stola reštauračnej veľkosť: 120 x 80 cm.

Vystavovateľ má v rámci základného poplatku bonus – možnosť zúčastniť sa programu a prednášok. Presné rozmiestnenie vystavovateľov určí organizátor približne 1 deň pred začiatkom podujatia. Poznámka: Rozmery stolov sa v závislosti od mesta môžu meniť. V prípade záujmu a priestorových možností je možné zabezpečiť aj iné ako základné vystavovateľské miesto, vystavovateľské miesto „extra“ – t.j. samostatnú nezastavanú vystavovateľskú plochu alebo väčší priestor. Bližšie informácie, aktuálnu cenovú ponuku a cenník fakultatívnych služieb poskytne Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková, manažérka podujatia e-mailom na harmonia@harmoniafest.sk alebo telefonicky na čísle 0905 291 321.

Organizátor

Organizátorom HARMÓNIA Festivalov zdravého životného štýlu, rovnako aj prevádzkovateľom web stránky www.HarmoniaFestival.sk je Allegra 8 s r.o. v zastúpení jej konateľkou Mgr. Katarínou Lehotskou Mikulákovou (do roku 2017 to bola spoločnosť OPEN F & K, s.r.o. v zastúpení konateľkou Mgr. Katarínou Lehotskou Mikulákovou).

Základný vystavovateľský a registračný poplatok

Pozostáva z týchto položiek (v závislosti od konkrétneho mesta, počtu dní a ďalších faktorov):

  • základný jednorázový registračný poplatok: 25 – 35 Eur
  • vystavovateľský poplatok na 2 dni: 135 – 195 Eur
  • fakultatívny doplatok za pripojenie k el. energii: 10 Eur
  • fakultatívne doplatky za vyšší počet stolov, stoličiek a iný ako základný vystavovateľský priestor

Uvedené sumy sú bez DPH 20% (nie sme platcami DPH). Konečná cena závisí aj od termínu prihlásenia. Vystavovateľom ponúkame zľavy (pri pravidelnom vystavovaní a/alebo pri prihlásení a zaplatení poplatku viac ako 60 dní vopred) a akciové ponuky. Pre konkrétnu cenovú ponuku nás kontaktujte na harmonia@harmoniafest.sk


Všeobecné obchodné podmienky

Uzávierky prihlášok – Banská Bystrica: 3. máj 2018
Uzávierky prihlášok – Žilina: 12. októbra 2018

V prípade záujmu o vystavovanie po uvedenom termíne si najprv overte voľné alebo náhradnícke miesto a aktuálnu cenovú ponuku.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo na neprijatie prihlášky na podujatie. Dôvodom neprijatia prihlášky môže byť už akceptovaný vystavovateľ, ktorý ponúka totožný tovar alebo tovar nesúvisiaci s myšlienkou a poslaním podujatia alebo zásadné porušenie podmienok vystavovateľa v minulosti. Viac informácií nájdete vo Všeobecných a obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.

Záväzná prihláška

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov firmy alebo meno fyzickej osoby:
Zapísaná (register):
Adresa/sídlo firmy:
IČO:
DIČ:
Ste platcami DPH? ÁNONIE
Názov banky:
IBAN:

Kontaktná osoba (pre účely komunikácie ohľadne výstavy):

Meno a priezvisko:
Mobil:
E-mail:
Web:
Záväzný počet vystavujúcich:
Názov/označenie vystavovateľského miesta:
Web banner umiestnim na web stránke/portáli:
Vami poskytovaný druh služieb/ tovaru:

REGISTRAČNÝ POPLATOK 25 EUR*

1. Základné miesto: 1x stôl (120 x 80 cm)** + 2 x stolička, 2 x preukaz vystavovateľa
2. Fakultatívny doplatok za extra priestor
3. Fakultatívny doplatok za pripojenie k elektrickej energii
4. Fakultatívne doplatky za inventár - extra stôl/ stoličky

Poznámky objednávateľa:

Poznámky:
1. Svojim podpisom súhlasíte so znením Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky.
2. Táto prihláška je s povinnosťou platby; nadobúda právoplatnosť až po potvrdení organizátorom a prijatí celej sumy na účet organizátora.
3. Ceny závisia od aktuálneho cenníka, ktorý je súčasťou ponuky vystavovať.
4. Jedno výstavovateľské miesto nie je možné rozdeliť medzi viacerých vystavovateľov.
5. Organizátor má právo neprijať prihlášku na podujatie.
6. *Platí pre nových vystavovateľov. 7.**1 stôl alebo ekvivalent 2 lavíc á 60x120 cm.


Povedali o nás

Ďakujeme, účasť na Harmónii bola veľmi milá, pekná a aj úspešná. Festival sa podaril. Prajem všetko dobré a teším sa na ďalšiu spoluprácu“.

letti.sk – vystavovateľka bystrickej HARMÓNIE
23.5.2017